Forside

Welcome - to the Center for Peter Pan Energies 

 

                           
                         VELKOMMEN - ДОБРО ПОЖАЛОВАТ 
PETER PAN THE ENERGY AND THE FUTURE ON BAL
I - БАЛИ


MY DREAM ENERGY IN 2000 GAVE ME A WONDERFUL SPIRITUAL
CENTER IN DENMARK -

NOW THE DREAM ENERGY HAS TAKEN ME ON A NICE JOURNEY
TO BALI -

TO MAKE A NEW AND MAGICAL CENTER -
THERE GIVE THE GUESTS AN EXPERIENCE OF ALL THE BEAUTIFUL AND STRONG ENERGY IN THE UNIVERSE -
FOR THE JOY OF ALL PEOPLE

THE PLACE HAS BEEN NAMED: THE TEMPLE OF THE SUN IN UBUD

IT IS FROM THE SUN THAT A LOT OF LIVING ENERGY IS EMITTED - TO
ALL LIFE ON EARTH - TO US PEOPLE

FOR MILLENNIUMS, THE SUN HAS BEEN A NATURAL OBJECT FOR WORSHIP
WE HAVE ALWAYS PERCEIVED THE SUN AS OUR MOTHER - CREATOR - OF ALL LIFE
SO WHAT IS MORE BEAUTIFUL - THAN BUILDING A TEMPLE IN HONOR OF THE SUN - OUR MOTHER


WELCOME


                                       TEMPLE OF THE SUN BALI.COM


More text in EnglishПЕТР ПАН ЭНЕРГИЯ И БУДУЩЕЕ НА БАЛИ - БАЛИМОЯ МЕЧТА ENERGYS В 2000 ГОДУ ПОДАРИЛА МНЕ ЧУДЕСНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР В ДАНИИ -

ТЕПЕРЬ ЭНЕРГИЯ МЕЧТЫ ПРИВЕДЕТ МЕНЯ В КРАСИВУЮ ПУТЕШЕСТВИЕ НА БАЛИ -
СОЗДАТЬ НОВЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ ЦЕНТР -
ТАМ ДАЕТ ГОСТЯМ ОПЫТ ВСЕХ КРАСИВЫХ И СИЛЬНЫХ ЭНЕРГИЙ ВСЕЛЕННОЙ -
ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ

МЕСТО НАЗВАНИЕ: ХРАМ СОЛНЦА В УБУДЕ

ОТ СОЛНЦА ИЗЛУЧАЕТСЯ МНОГО ЖИВОЙ ЭНЕРГИИ - ДЛЯ ВСЕЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ - НАРОДУ США
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ СОЛНЦЕ БЫЛО ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБЪЕКТОМ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ
МЫ ВСЕГДА ПРЕДСТАВЛЯЛИ СОЛНЦЕ КАК НАШУ МАТЬ - СОЗДАТЕЛЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ
ТАК ЧТО ПРЕКРАСИТЕ - ЧЕМ СОЗДАТЬ ХРАМ В ЧЕСТЬ СОЛНЦА - НАША МАТЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ


                                      TEMPLE OF THE SUN BALI.COM

More text in English
PETER PAN ENERGIERNE OG FEMTIDEN


MINE DRØMME ENERGIER I 2000 GAV MIG ET DEJLIGT SPIRITUELT CENTER I DANMARK -

NU HAR DRØMME ENERGIERNE BRAGTE MIG PÅ EN DEJLIG REJSE TIL BALI -

FOR AT LAVE ET NYT OG MAGISK CENTER HER I UBUD MIDT PÅ BALI.
ET MAGISK STED - PLACERET MIDT I DEN SMUKKE NATUR - HVOR  RAMMERNE ER RISMARKER.


DER GIVER GÆSTERNE EN OPLEVELSE - AF ALLE DE SMUKKE OG STÆRKE ENERGIER -

DER ER I UNIVERSET - TIL GLÆDE FOR ALLE MENNESKER.

STEDET HAR FÅET NAVNET: SOLENS TEMPEL PÅ BALI 

DET ER FRA SOLEN - DER UDSENDES EN MASSE LIVGIVENDE ENERGIER - TIL ALT LIV PÅ JORDEN -
TIL OS MENNESKER - AT ENERGIERNE KOMMER TIL ALT LEVENDE PÅ JORDEN.
  

I ÅRTUSINDER HAR SOLEN VÆRET ET NATURLIGT OBJEKT FOR TILBEDELSE.
VI HAR ALTID OPFATTET SOLEN SOM VORES MODER - SKABER - AF ALT LIV.
SÅ HVAD ER SMUKKERE - END AT BYGGE ET TEMPEL TIL ÆRE FOR SOLEN - VORES MOR


                                    TEMPLE OF THE SUN BALI.COM


VELKOMMEN 


BEHANDLING


Healing betyder at gøre hel - at genoprette kroppens naturlige balance - så den kan heale sig selv

Healing er nøglen til - velvære - sindsro - sjælefred 
Når kroppen komme i ubalance - skyldes det ofte - flere faktorer - stress - gamle vaner og energibelastende oplevelser - mønstre som er uhensigtsmæssig - uhensigtsmæssige handlemåder

Måske er der tale om et lavt selvværd - eller traumer fra opvæksten af forskellig art

 

Det kan være, at du kommer med specifikke problemer - fra dagligdagen - jobbet - parforhold -

eller hænger fast i livet.

Du er blevet opmærksom på mønstrene/problemer i dit liv og som du gerne vil slippe

Har behov for at give slip på roller i dit liv - som ikke mere tjener dig - eller justerer dem så de

passer til dit nye liv


Gennem behandlingerne er Peter Pan Energierne den gennemgående faktor
Energierne der på en gang er virksomme, men også beroligende.  


 - SE MERE

Energier hvor intet er umuligt - begrænsningerne er inde i os selv - ikke i universet

Glæder mig til at vise dig energierne!  

Energier der forløser og healer - Peter Pan Energier

            Alle mennesker er en spirituel sjæl - i en menneske krop     

                     Alle mennesker kan heale - en fødsels gave fra universet

                               Alle mennesker kan bruge - arbejde med de kærlige - lyse - stærke Peter Pan Energier